ČSN 44 1514 (441514)

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 44 1514 Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor cínowolfgramových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého od O,4 % a atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého od O,25 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Chelatometrická metoda. Podstata metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění kyseliny křemičité se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodnodraselným. Rušivé prvky se odstraní srážením hexamethylentetraminem, mangan se odstraní extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným do chloroformu. V jedné alikvotní části se stanoví oxid vápenatý titrací roztokem EDTA na indikátor fluorexon - thymolftalein, v druhé alikvotní části se stanoví suma oxidu vápenatého a hořečnatého titrací roztokem EDTA na indikátor eriochromčerň T. Metoda atomové absorpční spektrometrie. Podstata metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným. Roztok se přivádí do plamene vzduch - acetylen a měří se absorbance při vlnové délce vápníku 422,7 nm a hořčíku 285,2 nm. Vliv rušivých prvků se odstraní přídavkem 8-oxichinolinu a lanthanu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1514 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Spolu s ČSN 44 1501 až ČSN 44 1513 a ČSN 44 1515 až ČSN 44 1523 nahradila v celém rozsahu ČSN 44 1639 z 8.7.1970.

Označení ČSN 44 1514 (441514)
Katalogové číslo 28231
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282312
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 15 14
  • ČSN 441514
  • ČSN 44 15 14 : 1990
  • ČSN 441514:1990
  • ČSN 44 1514:1990