ČSN 44 1513 (441513)

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

ČSN 44 1513 Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení mědi
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metodu polarografickou - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,01 % a atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,002 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Polarografická metoda. Podstata metody: Vzorek se rozloží směsí kyseliny chlorovodíkové a dusičné a mědˇ se stanoví polarograficky v prostředí amoniaku a chloridu amonného. Metoda atomové absorpční spektrometrie. Podstata metody: Vzorek se rozloží kyselinami a v chlorovodíkovém prostředí se změří atomová absorpce mědi v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 324,7 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1513 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od l.7.1991. Spolu s ČSN 44 1501 až ČSN 44 1512 a ČSN 44 1514 až ČSN 44 1523 nahradila v celém roszahu ČSN 44 1638 z 8.7.1970 a ČSN 44 1639 z 8.7.1970.

Označení ČSN 44 1513 (441513)
Katalogové číslo 28230
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282305
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 15 13
  • ČSN 441513
  • ČSN 44 15 13 : 1990
  • ČSN 441513:1990
  • ČSN 44 1513:1990