ČSN 44 1594 (441594)

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení manganu

ČSN 44 1594 Chromové rudy a koncentráty. Stanovení manganu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení manganu metody atomové absorpční spektrometrie pro hmotnostní zlomek manganu od 0,02 % do 6 % a fotometrickou pro hmotnostní zlomek manganu od 0,1 do 2%. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata metody AAS: Po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek rozloží alkalicko-oxidačním tavením, tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové a změří se atomová absorpce manganu v plameni vzduch-acetylen při vlnové délce 279,5 nm, při vyšších obsazích při vlnové délce 403,1 nm. Podstata fotometrické metody: Vzorek se rozloží alkalicko-oxidačním tavením, tavenina se vylouží vodou a chrom se oddělí jako rozpustný chroman. Sraženina, obsahující veškerý mangan se rozpustí v kyselině dusičné, mangan se zoxiduje jodistanem draselným na manganistan a stanoví fotometricky. Normalizované postupy jsou podrobně popsány. ČSN 44 1594 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 44 1612 z 27.6.1973, část 15 a spolu s ČSN 44 1581, ČSN 44 1582 a ČSN 44 1584 až ČSN 44 1593, ČSN 44 1595 a ČSN 44 1596 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1594 (441594)
Katalogové číslo 28257
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282572
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 15 94
  • ČSN 441594
  • ČSN 44 15 94 : 1990
  • ČSN 441594:1990
  • ČSN 44 1594:1990