ČSN 44 1505 (441505)

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení manganu

ČSN 44 1505 Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení manganu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení manganu metody: potenciometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,25 %, a atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,1 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Potenciometrická metoda. Podstata metody: Vzorek se rozloží tavením s uhličitanem sodným a peroxidem sodíku, dvojmocný mangan se v neutrálním prostředí za přítomnosti difosforečnanu sodného titruje na trojmocný roztokem manganistanu draselného. Metoda atomové absorpční spektrometrie. Podstata metody: Po rozkladu vzorku tavením s uhličitanem sodnodraselným se tavenina vylouží vodou a po okyselení výluhu se změří atomová absorpce manganu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 403,1 nm.Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1505 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Spolu s ČSN 44 1501 až ČSN 44 1504 a ČSN 44 1506 až ČSN 44 1523 nahradila v celém rozsahu ČSN 44 1639 z 8.7.197O.

Označení ČSN 44 1505 (441505)
Katalogové číslo 28222
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282220
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 15 05
  • ČSN 441505
  • ČSN 44 15 05 : 1990
  • ČSN 441505:1990
  • ČSN 44 1505:1990