ČSN 44 1629 (441629)

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení železa

ČSN 44 1629 Olovnato-zinkové rudy. Stanovení železa
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje stanovení železa metodou titrační. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata metody: Vzorek se rozloží kyselinami a nerozpustný zbytek se dotaví s disíranem draselným. Železo se vysráží amoniakem a po rozpuštění sraženiny v kyselině chlorovodíkové se železo stanoví titrací dichromanem draselným za použití difenylaminu jako indikátoru. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 44 1629 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.6.1990. Nahradila část 10 ČSN 44 1654 z 29.11.1973 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1621 až ČSN 44 1628, ČSN 44 1630 až ČSN 44 1632 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1629 (441629)
Katalogové číslo 28285
Cena 65 Kč65
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 6. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963282855
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 29
  • ČSN 441629
  • ČSN 44 16 29 : 1989
  • ČSN 441629:1989
  • ČSN 44 1629:1989