ČSN 44 1624 (441624)

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení zinku

ČSN 44 1624 Olovnato-zinkové rudy. Stanovení zinku
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení zinku dvě metody: polarografickou pro hmotnostní zlomek zinku od 0,2 do 5 % a metodu AAS pro hmotnostní zlomek zinku do 1 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se zinek stanoví polarograficky v prostředí amoniaku a chloridu amonného. Podstata metody AAS: Po rozkladu vzorku kyselinami a po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se v chlorovodíkovém prostředí změří atomová absorpce zinku v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 213,9 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1624 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.6.1990. Nahradila část 5 ČSN 44 1654 z 29.11.1973 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1621 až ČSN 44 1623, ČSN 44 1625 až ČSN 44 1632 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1624 (441624)
Katalogové číslo 28280
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 6. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282800
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 24
  • ČSN 441624
  • ČSN 44 16 24 : 1989
  • ČSN 441624:1989
  • ČSN 44 1624:1989