ČSN 44 1699 (441699)

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení železa

ČSN 44 1699 Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení železa
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje pro stanovení železa metody: titrační - pro hmotnostní zlomek železa nad 1 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek železa od 0,01 do 3 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata titrační metody: Po rozkladu vzorku alkalicko oxidačním tavením, tavenina se po vyloužení vodou okyselí kyselinou chlorovodíkovou a železo se oddělí vysrážením amoniakem. Po rozpuštění sraženiny v kyselině chlorovodíkové se železo stanoví titrací odměrným roztokem chloridu titanitého za použití rhodanidu amonného jako indikátoru. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyseinami, po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se v chlorovodíkovém prostředí změří atomová absorpce železa v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 248,3 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1699 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila v ČSN 44 1671 ze 17.2.1967 v části II ZKOUŠENÍ oddíl E a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1681 až ČSN 44 1698 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1699 (441699)
Katalogové číslo 28341
Cena 125 Kč125
Datum schválení 17. 5. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283418
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 99
  • ČSN 441699
  • ČSN 44 16 99 : 1988
  • ČSN 441699:1988
  • ČSN 44 1699:1988