ČSN 44 1696 (441696)

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení bismutu

ČSN 44 1696 Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení bismutu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje pro stanovení bismutu: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek bismutu do 1 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek bismutu do 0,4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se bismut oddělí extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným do chloroformu z amoniakálního vínanově kyanidového prostředí za přítomnosti EDTA. Reextrakcí roztokem kyseliny chlorovodíkové se oddělí olovo, chloroformový extrakt se odpaří, zmineralizuje a bismut se stanoví fotometricky s thiomočovinou. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Po rozkladu vzorku kyselinami a po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se v prostředí kyseliny chlorovodíkové změří atomová absorpce bismutu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 223,1 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1696 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila v ČSN 44 1671 ze 17.2.1967 v části II ZKOUŠENÍ oddíl U a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1681 až ČSN 44 1695, ČSN 44 1697 až ČSN 44 1699 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1696 (441696)
Katalogové číslo 28338
Cena 125 Kč125
Datum schválení 17. 5. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283388
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 96
  • ČSN 441696
  • ČSN 44 16 96 : 1988
  • ČSN 441696:1988
  • ČSN 44 1696:1988