ČSN 44 1648 (441648)

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

ČSN 44 1648 Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení mědi
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,01 do 0,2 %, polarografickou - pro hmotnostní zlomek mědi nad 0,2 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,02 do 4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, měď se extrahuje z amoniakálně vínanového prostředí za přítomnosti EDTA s diethyldithiokarbamidanem sodným do chloroformu a stanoví se fotometricky. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se měď stanoví polarograficky v prostředí amoniaku a chloridu amonného. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, a měď se stanoví atomovou absorpční spektrometrií v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 324,7 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1648 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.4.1990. Nahradila část 9 ČSN 44 1641 z 30.5.1974 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1641 až ČSN 44 1647, ČSN 44 1649 až ČSN 44 1659 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1648 (441648)
Katalogové číslo 28296
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 4. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282961
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 48
  • ČSN 441648
  • ČSN 44 16 48 : 1989
  • ČSN 441648:1989
  • ČSN 44 1648:1989