ČSN 44 1690 (441690)

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 44 1690 Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody: chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého od 1 do 5 % a atromové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého do 2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata chelatometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, nerozpustný zbytek se po odstranění oxidu křemičitého dotaví s uhličitanem sodnodraselným. Rušivé prvky se odstraní srážením s hexamethylentetraminem a chloroformovou extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným. V jedné alikvotní části se stanoví vápník titrací EDTA na indikátor fluorexonthymolftalein. V druhé alikvotní části se stanoví suma oxidu vápenatého a hořečnatého titrací EDTA na indikátor eriochromčerň T. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným. Roztok se přivádí do plamene vzduch - acetylen a měří se absorbance vápníku při vlnové délce 422,7 nm a hořčíku při vlnové délce 285,2 nm. Vliv rušivých prvků se odstraní přídavkem 8-oxichinolinu a lanthanu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1690 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila v ČSN 44 1671 ze 17.2.1967 v části II ZKOUŠENÍ oddíl N a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1681 až ČSN 44 1689, ČSN 44 1691 až ČSN 44 1699 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1690 (441690)
Katalogové číslo 28332
Cena 125 Kč125
Datum schválení 17. 5. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283326
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 90
  • ČSN 441690
  • ČSN 44 16 90 : 1988
  • ČSN 441690:1988
  • ČSN 44 1690:1988