ČSN 44 1686 (441686)

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síry

ČSN 44 1686 Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síry
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení síry metodou vážkovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata metody: Vzorek se rozloží alkalickooxidačním tavením v železném kelímku, tavenina se vylouží vodou a výluh se nasytí oxidem uhličitým. Vyloužená sraženina uhličitanů a hydroxidů rušivých prvků se odfiltruje, filtrát se okyselí kyselinou chlorovodíkovou a síranové ionty se vysrážejí roztokem chloridu barnatého. Vyloužená sraženina se odfiltruje a po odstranění kyseliny křemičité se síran barnatý vyžíhá a zváží. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 44 1686 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila v ČSN 44 1671 ze 17.2.1967 v části II ZKOUŠENÍ oddíl I a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1681 až ČSN 44 1685, ČSN 44 1687 až ČSN 44 1699 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1686 (441686)
Katalogové číslo 28328
Cena 65 Kč65
Datum schválení 17. 5. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963283289
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 86
  • ČSN 441686
  • ČSN 44 16 86 : 1988
  • ČSN 441686:1988
  • ČSN 44 1686:1988