ČSN 44 1652 (441652)

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

ČSN 44 1652 Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení bismutu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek bismutu od 0,01 do 0,2 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek bismutu od 0,1 do 0,4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se bismut oddělí extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným do chloroformu z amoniakálního vínanově kyanidového prostředí za přítomnosti EDTA. Reextrakcí roztokem kyseliny chlorovodíkové se oddělí olovo, chloroformový extrakt se odpaří, zmineralizuje a bismut se stanoví fotometricky s thiomočovinou. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Po rozkladu vzorku kyselinami a po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se v prostředí kyseliny chlorovodíkové změří atomová absorpce bismutu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 223,1 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1652 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.4.1990. Nahradila část 13 ČSN 44 1641 z 30.5.1974 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1641 až ČSN 44 1651, ČSN 44 1653 až ČSN 44 1659 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1652 (441652)
Katalogové číslo 28300
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 4. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 52
  • ČSN 441652
  • ČSN 44 16 52 : 1989
  • ČSN 441652:1989
  • ČSN 44 1652:1989