ČSN 44 1642 (441642)

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

ČSN 44 1642 Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení antimonu metody: - titrační - pro hmotnostní zlomek antimonu nad 5 %, - polarografickou - pro hmotnostní zlomek antimonu od 0,3 do 5 % a - metodu AAS - pro hmotnostní zlomek antimonu do 5 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata titrační metody: Vzorek se rozloží tavením s uhličitanem draselným a sírou, vyloužením taveniny vodou přejde antimon do roztoku sírosolí. Okyselením síroalkalického roztoku se vylouží sirníky antimonu, po jejich rozpuštění v kyselině bromosolné se antimon stanoví titrací odměrným roztokem bromičnanu sodného za potenciometrické kontroly. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku tavením s uhličitanem draselným a sírou, vyloužením taveniny vodou přejde antimon do roztoku ve formě rozpustné sírosoli. Okyselením alkalického roztoku se vyloučí sirník antimonu, převede do roztoku a antimon stanoví polarograficky. Podstata metody AAS: Vzorek se rozloží síroalkalickým tavením, tavenina se vylouží vodou a roztok sulfosolí se vhání do plamene vzduch - acetylen. Měří se atomová absorpce antimonu při vlnové délce 217,6 nm pro rozsah 10 až 40 µg Sb.cm-3 a 231,2 nm pro rozsah 25 až 100 µg Sb.cm-3. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1642 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.4.1990. Nahradila část 3 ČSN 44 1641 z 30.5.1974 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1641, ČSN 44 1643 až ČSN 44 1659 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1642 (441642)
Katalogové číslo 28290
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 4. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282909
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 42
  • ČSN 441642
  • ČSN 44 16 42 : 1989
  • ČSN 441642:1989
  • ČSN 44 1642:1989