ČSN 44 1691 (441691)

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení manganu

ČSN 44 1691 Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení manganu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje pro stanovení manganu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,1 do 2 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,2 do 6 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění kyseliny křemičité se nerozpustný zbytek vytaví s disíranem draselným. Tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové, roztok se odpaří s kyselinou sírovou a přítomný mangan se v prostředí kyseliny fosforečné zoxiduje jodistanem draselným na manganistan a stanoví fotometricky. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se v chlorovodíkovém prostředí změří atomová absorpce manganu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 279,5 nm nebo při vyšších obsazích manganu při vlnové délce 403,1 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1691 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila v ČSN 44 1671 ze 17.2.1967 v části II ZKOUŠENÍ oddíl O a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1681 až ČSN 44 1690, ČSN 44 1692 až ČSN 44 1699 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1691 (441691)
Katalogové číslo 28333
Cena 125 Kč125
Datum schválení 17. 5. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283333
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 91
  • ČSN 441691
  • ČSN 44 16 91 : 1988
  • ČSN 441691:1988
  • ČSN 44 1691:1988