ČSN 44 1628 (441628)

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení antimonu

ČSN 44 1628 Olovnato-zinkové rudy. Stanovení antimonu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení antimonu dvě metody: polarografickou pro hmotnostní zlomek antimonu od 0,3 do 3 % a metodu AAS pro hmotnostní zlomek antimonu do 5 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku tavením s uhličitanem sodným a sírou, vyloužením taveniny vodou přejde antimon do roztoku ve formě rozpustné sírosoli. Okyselením alkalického roztoku se vyloučí sirník antimonu, převede do roztoku a antimon stanoví polarograficky. Podstata metody AAS: Vzorek se rozloží síroalkalickým tavením, tavenina se vylouží vodou a roztok sulfosolí se vhání do plamene vzduch - acetylen. Měří se atomová absorpce antimonu při vlnové délce 217,6 nm pro rozsah 10 až 40 µg Sb.cm-3 a 231,2 nm pro rozsah 25 až 100 µg Sb.cm-3. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1628 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.6.1990. Nahradila část 9 ČSN 44 1654 z 29.11.1973 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1621 až ČSN 44 1627, ČSN 44 1629 až ČSN 44 1632 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1628 (441628)
Katalogové číslo 28284
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 6. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282848
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 28
  • ČSN 441628
  • ČSN 44 16 28 : 1989
  • ČSN 441628:1989
  • ČSN 44 1628:1989