ČSN 44 1646 (441646)

Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 44 1646 Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody: chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého od 1 do 5 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého do 2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata chelatometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, nerozpustný zbytek se po odstranění oxidu křemičitého dotaví s uhličitanem sodnodraselným. Rušivé prvky se odstraní srážením s hexamethylentetraminem a chloroformovou extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným. V jedné alikvotní části se stanoví vápník titrací EDTA na indikátor fluorexonthymolftalein. V druhé alikvotní části se stanoví suma oxidu vápenatého a hořečnatého titrací EDTA na indikátor eriochromčerň T. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným. Roztok se přivádí do plamene vzduch - acetylen a měří se absorbance vápníku při vlnové délce 422,7 nm a hořčíku při vlnové délce 285,2 nm. Vliv rušivých prvků se odstraní přídavkem 8-oxichinolinu a lanthanu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1646 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.4.1990. Nahradila část 7 ČSN 44 1641 z 30.5.1974 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1641 až ČSN 44 1645, ČSN 44 1647 až ČSN 44 1659 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1646 (441646)
Katalogové číslo 28294
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 4. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282947
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 46
  • ČSN 441646
  • ČSN 44 16 46 : 1989
  • ČSN 441646:1989
  • ČSN 44 1646:1989