ČSN 44 1608 (441608)

Niklové rudy. Stanovení manganu

ČSN 44 1608 Niklové rudy. Stanovení manganu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje pro stanovení manganu metody fotometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,1 do 2 % a atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,02 do 6 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s disíranem draselným. Tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové, roztok se odpaří s kyselinou sírovou a mangan se v prostředí kyseliny fosforečné zoxiduje jodistanem draselným na manganistan a stanoví fotometricky. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným, tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové a změří se atomová absorpce manganu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 279,5 nm nebo při vyšších obsazích manganu při vlnové délce 403,1 nm. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 44 1608 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila část 8 ČSN 44 1602 z 4.12.1974 a spolu s ČSN 44 1602 až ČSN 44 1607 a ČSN 44 1609 až ČSN 44 1617 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1608 (441608)
Katalogové číslo 28267
Cena 125 Kč125
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282671
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 08
  • ČSN 441608
  • ČSN 44 16 08 : 1990
  • ČSN 441608:1990
  • ČSN 44 1608:1990