ČSN 44 1661 (441661)

Zinkové koncentráty. Stanovení olova

ČSN 44 1661 Zinkové koncentráty. Stanovení olova
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje pro stanovení olova metody: polarografickou - pro hmotnostní zlomek olova od 0,5 do 5 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek olova od 0,1 do 4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se olovo oddělí srážením amoniakem za přítomnosti železných iontů. Sraženina hydroxidů se rozpustí v kyselině chlorovodíkové a po redukci fosfornanem sodným se olovo stanoví polarograficky. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným a v prostředí kyseliny dusičné se změří atomová absorpce olova v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 283,3 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1661 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.2.1990. Nahradila ČSN 44 1655 z 23.7.1969 v části II. ZKOUŠENÍ oddíl B a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1662 až ČSN 44 1675 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1661 (441661)
Katalogové číslo 28308
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 2. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283081
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 61
  • ČSN 441661
  • ČSN 44 16 61 : 1989
  • ČSN 441661:1989
  • ČSN 44 1661:1989