ČSN 44 1688 (441688)

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síranu barnatého

ČSN 44 1688 Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síranu barnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení síranu barnatrého metodou vážkovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata metody: Vzorek se rozloží kyselinami a odpaří s kyselinou sírovou. Sraženina síranu se odfiltruje, kyselina křemičitá se odstraní odpařením s kyselinou fluorovodíkovou. Zbytek se vytaví s uhličitanem sodným, tavenina se vylouží vodou a uhličitany se rozpustí ve zředěné kyselině chlorovodíkové. Po odstranění rušivých prvků dvojím srážením amoniakem se ve filtrátu vysráží barnaté ionty zředěnou kyselinou sírovou a vyloužený síran barnatý se po vyžíhání zváží. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 44 1688 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila v ČSN 44 1671 ze 17.2.1967 v části II ZKOUŠENÍ oddíl L a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1681 až ČSN 44 1687, ČSN 44 1689 až ČSN 44 1699 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1688 (441688)
Katalogové číslo 28330
Cena 65 Kč65
Datum schválení 17. 5. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963283302
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 88
  • ČSN 441688
  • ČSN 44 16 88 : 1988
  • ČSN 441688:1988
  • ČSN 44 1688:1988