ČSN 44 1630 (441630)

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry

ČSN 44 1630 Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení síry dvě metody: vážkovou pro hmotnostní zlomek síry od 1 % a metodu spalovací pro hmotnostní zlomek síry do 5 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata vážkové metody: Vzorek se rozloží alkalicko oxidačním tavením v železném kelímku, tavenina se vylouží vodou a výluh se nasytí oxidem uhličitým. Vyloužená sraženina uhličitanů a hydroxidů rušivých prvků se odfiltruje, ve filtrátu se po okyselení vysráží síranové ionty roztokem chloridu barnatého a po odstranění oxidu křemičitého se síran barnatý vyžíhá a zváží. Podstata zkoušky u spalovací metody: Vzorek se žíhá v proudu kyslíku při teplotě 1200 °C. Vzniklý oxid siřičitý se absorbuje ve vodě a kyselina siřičitá se titruje odměrným roztokem jodu za použití škrobu jako indikátoru. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1630 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.6.1990. Nahradila část 11 ČSN 44 1654 z 29.11.1973 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1621 až ČSN 44 1629, ČSN 44 1631 a ČSN 44 1632 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1630 (441630)
Katalogové číslo 28286
Cena 65 Kč65
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 6. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963282862
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 30
  • ČSN 441630
  • ČSN 44 16 30 : 1989
  • ČSN 441630:1989
  • ČSN 44 1630:1989