ČSN 44 1685 (441685)

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení arsenu

ČSN 44 1685 Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení arsenu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení arsenu metodou potenciometrickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata metody: Vzorek se rozloží kyselinou dusičnou a odpaří s kyselinou sírovou. Arsen se oddělí destilací jako chlorid arsenitý v prostředí kyseliny chlorovodíkové za přítomnosti síranu železnatého a bromidu draselného. V destilátu se arsen stanoví potenciometricky titrací odměrným roztokem bromičnanu draselného. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 44 1685 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila v ČSN 44 1671 ze 17.2.1967 v části II ZKOUŠENÍ oddíl CH a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1681 až ČSN 44 1684, ČSN 44 1686 až ČSN 44 1699 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1685 (441685)
Katalogové číslo 28327
Cena 65 Kč65
Datum schválení 17. 5. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963283272
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 85
  • ČSN 441685
  • ČSN 44 16 85 : 1988
  • ČSN 441685:1988
  • ČSN 44 1685:1988