ČSN 44 1663 (441663)

Zinkové koncentráty. Stanovení antimonu

ČSN 44 1663 Zinkové koncentráty. Stanovení antimonu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje pro stanovení antimonu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek antimonu od 0,01 do 0,5 % a metodu atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek antimonu do 5 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se antimon stanoví fotometrickou metodou založenou na reakci aniontu (SbCl6) s krystalovou violetí za tvorby komplexní sloučeniny extrahovatelné trichlorethylenem z prostředí kyseliny chlorovodíkové. Podstata metody AAS: Vzorek se rozloží síroalkalickým tavením, tavenina se vylouží ve vodě a roztok sulfosolí se vhání do plamene vzduch - acetylen. Měří se atomová absorpce antimonu při vlnové délce 217,6 nm pro rozsah 10 až 40 µg Sb.cm-3 a 231,2 nm pro rozsah 25 až 100 µg Sb.cm-3. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1663 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.2.1990. Nahradila ČSN 44 1655 z 23.7.1969 v části II. ZKOUŠENÍ oddíl D a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1661 a ČSN 44 1662, ČSN 44 1664 až ČSN 44 1675 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1663 (441663)
Katalogové číslo 28310
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 2. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283104
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 63
  • ČSN 441663
  • ČSN 44 16 63 : 1989
  • ČSN 441663:1989
  • ČSN 44 1663:1989