ČSN 44 1662 (441662)

Zinkové koncentráty. Stanovení mědi

ČSN 44 1662 Zinkové koncentráty. Stanovení mědi
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metody: polarografickou - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,1 do 3 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,02 do 4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se měď stanoví polarograficky v prostředí amoniaku a chloridu amonného. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, a měď se stanoví atomovou absorpční spektrometrií v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 324,7 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1662 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.2.1990. Nahradila ČSN 44 1655 z 23.7.1969 v části II. ZKOUŠENÍ oddíl C a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1661, ČSN 44 1663 až ČSN 44 1675 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1662 (441662)
Katalogové číslo 28309
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 2. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283098
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 62
  • ČSN 441662
  • ČSN 44 16 62 : 1989
  • ČSN 441662:1989
  • ČSN 44 1662:1989