ČSN 44 1683 (441683)

Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení antimonu

ČSN 44 1683 Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení antimonu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje pro stanovení antimonu metody: titrační - pro hmotnostní zlomek antimonu nad 5 %, polarografickou - pro hmotnostní zlomek antimonu od 0,3 do 5 % a metodu atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek antimonu do 5 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata titrační metody: Vzorek se rozloží tavením s uhličitanem draselným a sírou, vyloužením taveniny vodou přejde antimon do roztoku sírosolí. Okyselením síroalkalického roztoku se vylouží sirníky antimonu, po jejich rozpuštění v kyselině bromosolné se antimon stanoví titrací odměrným roztokem bromičnanu draselného za potenciometrické kontroly. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku tavením s uhličitanem draselným a sírou, vyloužením taveniny vodou přejde antimon do roztoku ve formě rozpustné sírosoli. Okyselením síroalkalického roztoku se vyloučí sirník antimonu, převede do roztoku a antimon stanoví polarograficky. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží síroalkalickým tavením, tavenina se vylouží vodou a roztok sulfosolí se vhání do plamene vzduch - acetylen. Měří se atomová absorpce antimonu při vlnové délce 217,6 nm pro rozsah 10 až 40 µg Sb.cm-3 a 231,2 nm pro rozsah 25 až 100 µg Sb.cm-3. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1683 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila v ČSN 44 1671 ze 17.2.1967 v části II ZKOUŠENÍ oddíly C a D a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1681 a ČSN 44 1682, ČSN 44 1684 až ČSN 44 1699 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1683 (441683)
Katalogové číslo 28325
Cena 125 Kč125
Datum schválení 17. 5. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283258
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 83
  • ČSN 441683
  • ČSN 44 16 83 : 1988
  • ČSN 441683:1988
  • ČSN 44 1683:1988