ČSN 44 1671 (441671)

Zinkové koncentráty. Stanovení manganu

ČSN 44 1671 Zinkové koncentráty. Stanovení manganu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje pro stanovení manganu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,1 do 2 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,02 do 6 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění kyseliny křemičité se nerozpustný zbytek vytaví s disíranem draselným. Tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové, roztok se odpaří s kyselinou sírovou, přítomný mangan se v prostředí kyseliny fosforečné zoxiduje jodistanem draselným na manganistan a stanoví fotometricky. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění kyseliny křemičité se nerozpustný zbytek dotaví s uhličitanem sodným, tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové a změří se atomová absorpce manganu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 279,5 nm nebo při vyšších obsazích manganu při vlnové délce 403,1 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1671 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.2.1990. Nahradila ČSN 44 1655 z 23.7.1969 v části II. ZKOUŠENÍ oddíl L a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1661 až ČSN 44 1670, ČSN 44 1672 až ČSN 44 1675 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1671 (441671)
Katalogové číslo 28318
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 2. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283180
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 71
  • ČSN 441671
  • ČSN 44 16 71 : 1989
  • ČSN 441671:1989
  • ČSN 44 1671:1989