ČSN 44 1623 (441623)

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova

ČSN 44 1623 Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení olova dvě metody: polarografickou pro hmotnostní zlomek olova od 0,5 do 5 % a metodu AAS pro hmotnostní zlomek olova od 0,1 do 4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinou chlorovodíkovou a chlorečnanem draselným se roztok zredukuje v silně kyselém prostředí fosfornanem sodným a olovo se stanoví polarograficky. Podstata metody AAS: Po rozkladu vzorku kyselinami a po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným a v prostředí kyseliny dusičné se změří atomová absorpce olova v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 283,3 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1623 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.6.1990. Nahradila část 4 ČSN 44 1654 z 29.11.1973 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1621, ČSN 44 1622, ČSN 44 1624 až ČSN 44 1632 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1623 (441623)
Katalogové číslo 28279
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 6. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963282794
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 23
  • ČSN 441623
  • ČSN 44 16 23 : 1989
  • ČSN 441623:1989
  • ČSN 44 1623:1989