ČSN 44 1668 (441668)

Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 44 1668 Zinkové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody: chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého do 5 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého do 2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata chelatometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění kyseliny křemičité a dotavení nerozpustného zbytku se rušivé prvky se odstraní srážením s hexamethylentetraminem a chloroformovou extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným. Vápník se stanoví titrací odměrnýmn roztokem EDTA při pH vyšším než 12 na indikátor fluorexonthymolftalein. Suma vápníku a hořčíku se stanoví při pH 9 - 10 na indikátor eriochromčerň T. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku s uhličitanem sodným se roztok se přivádí do plamene vzduch - acetylen a měří se absorbance vápníku při vlnové délce 422,7 nm a hořčíku při vlnové délce 285,2 nm. Vliv rušivých prvků se odstraní přídavkem 8-oxichinolinu a lanthanu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1668 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.2.1990. Nahradila ČSN 44 1655 z 23.7.1969 v části II. ZKOUŠENÍ oddíl I a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1661 až ČSN 44 1667, ČSN 44 1669 až ČSN 44 1675 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1668 (441668)
Katalogové číslo 28315
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 2. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283159
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 16 68
  • ČSN 441668
  • ČSN 44 16 68 : 1989
  • ČSN 441668:1989
  • ČSN 44 1668:1989