ČSN 44 1741 (441741)

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

ČSN 44 1741 Měděné rudy a koncentráty. Stanovení bismutu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení bismutu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek bismutu od 0,01 % do 4 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek bismutu od 0,1 % do 0,4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se bismut oddělí extrakcí s diethylkarbamidanem sodným do chloroformu z amoniakálního vínanově kyanidového prostředí za přítomnosti EDTA. Po oddělení olova reextrakcí roztokem kyseliny chlorovodíkové se chlorovodíkový extrakt odpaří, zmineralizuje a bismut se stanoví fotometricky s thiomočovinou. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS ): Vzorek se rozloží kyselinami a bismut se stanoví atomovou absorpční spektrometrií v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 223,1 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1741 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila ČSN 44 1670 z 11.8.1971 v části II oddíl I a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1740, ČSN 44 1742 až ČSN 44 1759 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1741 (441741)
Katalogové číslo 28361
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283616
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 41
  • ČSN 441741
  • ČSN 44 17 41 : 1988
  • ČSN 441741:1988
  • ČSN 44 1741:1988