ČSN 44 1759 (441759)

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 44 1759 Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody: chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého od 1 do 5 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého do 2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata chelatometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění kyselina křemičité a dotavení nerozpustného zbytku se rušivé prvky odstraní srážením hexamethylentetraminem a chloroformovou extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným. Vápník se stanoví titrací odměrným roztokem disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové ( EDTA) při pH vyšším než 12 na indikátor fluorexon thymolftalein, suma vápníku a hořčíku na indikátor eriochromčerň T. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek dotaví s uhličitanem sodným. Roztok se přivádí do plamene vzduch - acetylen a měří se atomová absorbce vápníku při vlnové délce 422,7 nm a hořčíku při vlnové délce 285,2 nm. Vliv rušivých prvků se odstraní přídavkem 8-oxichinolinu a lanthanu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1759 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila ČSN 44 1670 z 11.8.1971 v části II oddíly P a Q a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1740 až ČSN 44 1758 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1759 (441759)
Katalogové číslo 28379
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283791
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 59
  • ČSN 441759
  • ČSN 44 17 59 : 1988
  • ČSN 441759:1988
  • ČSN 44 1759:1988