ČSN 44 1803 (441803)

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Atomově absorpční, fotometrická a potenciometrická metoda stanovení manganu

ČSN 44 1803 Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Atomově absorpční, fotometrická a potenciometrická metoda stanovení manganu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je překladem ST SEV 482-88. Platí pro stanovení manganu metodou AAS - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,01 do 10,0 %, metodou fotometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,01 do 10,0 % a metodou potenciometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 1,0 do 12 %. Podstata metody AAS: Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině chlorovdíkové a dusičné nebo jeho vytavení ve směsi uhličitanu sodného a tetraboritanu sodného a změření atomové absorpce v plameni vzduch - acetylen nebo acetylen - oxid dusný při vlnové délce 279,5 nm. Podstata fotometrické metody: Metoda je založena na rozkladu vzorku kyselinami, oxidaci manganu jodistanem draselným nebo sodným a změření absorbance roztoku při vlnové délce 535 nm. Podstata potenciometrické metody: Metoda je založena na rozkladu vzorku kyselinami a oxidaci dvojmocného manganu na trojmocný roztokem manganistanu draselného v neutrálním prostředí za přítomnosti difosforečnanu sodného. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1803 byla schválena 22.12.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 44 1803 z 20.4.1976.

Označení ČSN 44 1803 (441803)
Katalogové číslo 28413
Cena 230 Kč230
Datum schválení 22. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963284132
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 18 03
  • ČSN 441803
  • ČSN 44 18 03 : 1989
  • ČSN 441803:1989
  • ČSN 44 1803:1989