ČSN 44 1739 (441739)

Měděné rudy. Stanovení mědi

ČSN 44 1739 Měděné rudy. Stanovení mědi
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a určuje pro stanovení mědi metody: polarografickou - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,1 % do 3 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,02 do 4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se měď stanoví polarograficky v prostředí amoniaku a chloridu amonného. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, a měď se stanoví atomovou absorpční spektrometrií v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 324,7 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1739 byla schválena 11.4.1986 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila ČSN 44 1670 z 11.8.1971 v části II oddíl C a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1740 až ČSN 44 1759 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1739 (441739)
Katalogové číslo 28360
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283609
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 39
  • ČSN 441739
  • ČSN 44 17 39 : 1988
  • ČSN 441739:1988
  • ČSN 44 1739:1988