ČSN 44 1726 (441726)

Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 44 1726 Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody: chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého nad 0,4 do 5 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého nad 0,25 do 2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata chelatometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po dotavení nerozpustného zbytku se rušivé prvky oddělí extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným do chloroformu. V jedné alikvotní části se stanoví vápník titrací roztokem EDTA na indikátor fluorexonthymolftalein. V druhé alikvotní části se stanoví suma oxidu vápenatého a hořečnatého titrací roztokem EDTA na indikátor eriochromčerň T. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným. Roztok se přivádí do plamene vzduch - acetylen a měří se absorbance při vlnové délce vápníku 422,7 nm a při vlnové délce hořčíku 285,2 nm. Vliv rušivých prvků se odstraní přídavkem 8-oxichinolinu a lanthanu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1726 byla schválena 9.6.1989 a nabyla účinnosti od 1.5.1990. Nahradila ČSN 44 1630 část 8 z 9.1.1974 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1721 až ČSN 44 1725 a ČSN 44 1727 až ČSN 44 1734 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1726 (441726)
Katalogové číslo 28350
Cena 125 Kč125
Datum schválení 9. 6. 1989
Datum účinnosti 1. 5. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283500
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 26
  • ČSN 441726
  • ČSN 44 17 26 : 1989
  • ČSN 441726:1989
  • ČSN 44 1726:1989