ČSN 44 1770 (441770)

Olověné koncentráty. Stanovení železa

ČSN 44 1770 Olověné koncentráty. Stanovení železa
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje pro stanovení železa metody: titrační - pro hmotnostní zlomek železa nad 1 %, a metodu atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek železa od 0,01 % do 3 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata titrační metody: Vzorek se rozloží kyselinami, železo se oddělí do rušivých prvků srážením amoniakem a po redukci chloridem cínatým se stanoví titrací dichromanem draselným za použití difenylaminosulfonanu sodného jako indikátoru. Podstata AAS metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se změří atomová absorpce železa v plameni vzduch-acetylen při vlnové délce 248,3 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1770 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila v ČSN 44 1656 z 23.7.1969 v části II oddíl G a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1760 až ČSN 44 1767, ČSN 44 1769 a ČSN 44 1771 až ČSN 44 1778 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1770 (441770)
Katalogové číslo 28385
Cena 125 Kč125
Datum schválení 14. 3. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283852
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 70
  • ČSN 441770
  • ČSN 44 17 70 : 1988
  • ČSN 441770:1988
  • ČSN 44 1770:1988