ČSN 44 1773 (441773)

Olověné koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 44 1773 Olověné koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody: chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého od 1 % do 5 %, a metodu atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého do 2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata chelatometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění kyseliny křemičité a dotavení nerozpustného zbytku se rušivé prvky odstraní srážením hexamethylentetraminem a chloroformovou extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným. Vápník se stanoví titrací odměrným roztokem disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové ( EDTA) při pH vyšším než 12 na indikátor fluorexon thymolftalein, suma vápníku a hořčíku při pH 9 - 10 na indikátor eriochromčerň T. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění kyseliny křemičité se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným a tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové. Roztok se přivádí do plamene acetylen-vzduch a měří se absorbance vápníku při vlnové délce 422,7 nm a hořčíku při vlnové délce 285,2 nm. Vliv rušivých prvků se odstraní přídavkem 8-oxichinolinu a lanthanu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1773 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila v ČSN 44 1656 z 23.7.1969 v části II oddíl I a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1760 až ČSN 44 1767, ČSN 44 1769 až ČSN 44 1772, ČSN 44 1774 až ČSN 44 1778 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1773 (441773)
Katalogové číslo 28388
Cena 125 Kč125
Datum schválení 14. 3. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283883
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 73
  • ČSN 441773
  • ČSN 44 17 73 : 1988
  • ČSN 441773:1988
  • ČSN 44 1773:1988