ČSN 44 1744 (441744)

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení manganu

ČSN 44 1744 Měděné rudy a koncentráty. Stanovení manganu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení manganu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,1 do 2 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek manganu od 0, 02 do 6 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění kyseliny křemičité se nerozpustný zbytek vytaví s disíranem draselným. Tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové, roztok se odpaří s kyselinou sírovou, přítomný mangan se v prostředí kyseliny fosforečné zoxiduje jodistanem draselným na manganistan a stanoví se fotometricky. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se v prostředí kyseliny chlorovodíkové změří atomová absorpce manganu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 279,5 nm nebo při vyšších obsazích manganu při vlnové délce 403, 1 nm. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 44 1744 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila ČSN 44 1670 z 11.8.1971 v části II oddíl S a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1740 až ČSN 44 1743 a ČSN 44 1745 až ČSN 44 1759 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1744 (441744)
Katalogové číslo 28364
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283647
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 44
  • ČSN 441744
  • ČSN 44 17 44 : 1988
  • ČSN 441744:1988
  • ČSN 44 1744:1988