ČSN 44 1805 (441805)

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovení fosforu

ČSN 44 1805 Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovení fosforu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety a určuje pro stanovení fosforu metody fotometrickou - pro hmotnostní zlomek fosforu od 0,005 do 2 %, titrační - pro hmotnostní zlomek fosforu od 0,1 do 5 %. Při provádění rozboru musí být dodržena veškerá ustanovení podle ČSN 44 1801. Podstata fotometrické metody: Metoda je založena na vytavení vzorku s uhličitanem sodným a tetraboritanem sodným, rozpuštění taveniny v kyselině chlorovodíkové, tvorbě fosfomolybdenové heteropolykyseliny, její redukci síranem hydrazinia na modře zabarvenou komplexní sloučeninou a změření absorbance při vlnové délce 820 nm. Podstata titrační metody: Metoda je založena na rozpuštění vzorku ve směsi kyseliny chlorovodíkové, dusičné a chloristé, dotavení nerozpustného zbytku s uhličitanem sodným, vyloučení fosforu jako fosfomolybdenan amonný, rozpuštění sraženiny v roztoku hydroxidu sodného a titraci jeho nadbytku kyselinou dusičnou. Normalizované metody jsou podrobně popsány. V normě není zmínka o tom, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 44 1805 byla schválena 14.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 44 1805 z 14.12.1979.

Označení ČSN 44 1805 (441805)
Katalogové číslo 28414
Cena 190 Kč190
Datum schválení 14. 3. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963284149
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 18 05
  • ČSN 441805
  • ČSN 44 18 05 : 1991
  • ČSN 441805:1991
  • ČSN 44 1805:1991