ČSN 44 1777 (441777)

Olověné koncentráty. Stanovení niklu

ČSN 44 1777 Olověné koncentráty. Stanovení niklu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje pro stanovení niklu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek niklu od 0,005 do 0,1 %, a metodu atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek niklu od 0, 02 do 0,6 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se nikl oddělí od rušivých prvků extrakcí s dimethylglyoximem do chloroformu. Po reextrakci v chlorovodíkovém prostředí se nikl stanoví fotometricky. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Po rozkladu vzorku kyselinami a po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se v prostředí kyseliny chlorovodíkové změří atomová absorpce niklu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 232,0 nm pro rozsah 2 až 15 µg Ni.cm-3 a 352,4 nm pro rozsah 15 až 60 µg Ni.cm-3. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1777 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila v ČSN 44 1656 z 23.7.1969 v části II oddíl T a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1760 až ČSN 44 1767, ČSN 44 1769 až ČSN 44 1776 a ČSN 44 1778 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1777 (441777)
Katalogové číslo 28392
Cena 125 Kč125
Datum schválení 14. 3. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283920
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 77
  • ČSN 441777
  • ČSN 44 17 77 : 1988
  • ČSN 441777:1988
  • ČSN 44 1777:1988