ČSN 44 1778 (441778)

Olověné koncentráty. Stanovení cínu

ČSN 44 1778 Olověné koncentráty. Stanovení cínu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje stanovení cínu metodou polarografickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata metody: Po rozkladu vzorku kyselinou dusičnou se cín v prostředí EDTA a kyseliny vinné sráží spolu s kyselinou křemičitou. Po odstranění kyseliny křemičité se zbytek vytaví s metafluoroboritanem sodným. Po vyloužení taveniny se cín oddělí od rušivých prvků jako hydroxid ciničitý na sloupci silikagelu v prostředí EDTA a citranu amonného. Po eluci kyselinou chlorovodíkovou se cín stanoví polarograficky. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 44 1778 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila v ČSN 44 1656 z 23.7.1969 v části II oddíl U a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1760 až ČSN 44 1767, ČSN 44 1769 až ČSN 44 1777 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1778 (441778)
Katalogové číslo 28393
Cena 125 Kč125
Datum schválení 14. 3. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283937
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 78
  • ČSN 441778
  • ČSN 44 17 78 : 1988
  • ČSN 441778:1988
  • ČSN 44 1778:1988