ČSN 44 1743 (441743)

Měděné rudy a koncentráty. Stanovení niklu

ČSN 44 1743 Měděné rudy a koncentráty. Stanovení niklu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení niklu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek niklu od 0,005 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek niklu od 0,02 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se měď odstraní thiosíranem sodným, nikl se oddělí od rušivých prvků extrakcí s dimethylglyoximem do chloroformu. Po reextrakci se v chlorovodíkovém prostředí nikl stanoví fotometricky. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Po rozkladu vzorku kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se v prostředí kyseliny chlorovodíkové změří atomová absorpce niklu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 232,0 nm pro rozsah 2 až 15 µg Ni.cm-3 a 352,4 nm pro rozsah 15 až 60 µg Ni.cm-3 . Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1743 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila ČSN 44 1670 z 11.8.1971 v části II oddíl U a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1740 až ČSN 44 1742 a ČSN 44 1744 až ČSN 44 1759 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1743 (441743)
Katalogové číslo 28363
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283630
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 43
  • ČSN 441743
  • ČSN 44 17 43 : 1988
  • ČSN 441743:1988
  • ČSN 44 1743:1988