ČSN 44 1728 (441728)

Molybdenové koncentráty. Stanovení mědi

ČSN 44 1728 Molybdenové koncentráty. Stanovení mědi
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metody: polarometrickou - pro hmotnostní zlomek mědi nad 0,2 % do 6 % a atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,02 do 4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinami se měď stanoví polarograficky v prostředí amoniaku a síranu amonného. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Vzorek se rozloží kyselinami, a měď se stanoví atomovou absorpční spektrometrií v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 324,7 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1728 byla schválena 9.6.1989 a nabyla účinnosti od 1.5.1990. Nahradila ČSN 44 1630 část 10 z 9.1.1974 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1721 až ČSN 44 1727 a ČSN 44 1729 až ČSN 44 1734 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1728 (441728)
Katalogové číslo 28352
Cena 125 Kč125
Datum schválení 9. 6. 1989
Datum účinnosti 1. 5. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283524
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 28
  • ČSN 441728
  • ČSN 44 17 28 : 1989
  • ČSN 441728:1989
  • ČSN 44 1728:1989