ČSN 44 1769 (441769)

Olověné koncentráty. Stanovení antimonu

ČSN 44 1769 Olověné koncentráty. Stanovení antimonu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje pro stanovení antimonu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek antimonu od 0,01 do 0,5 %, dále metodu polarografickou - pro hmotnostní zlomek antimonu od 0,3 do 5 % a konečně metodu atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek antimonu do 5 %. Podstata fotometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami a antimon se stanoví fotometrickou metodou založenou na reakci aniontu (SbCl3)- s krystalovou violetí za tvorby komplexní sloučeniny extrahovatelné trichlorethylenem z prostředí kyseliny chlorovodíkové. Podstata polarografické metody: Vzorek se rozloží tavením s uhličitanem draselným a sírou, vyloužením taveniny vodou přejde antimon do roztoku sulfosolí. Okyselením síroalkalického roztoku se vyloučí sirník antimonu, převede se do roztoku a antimon se stanoví polarograficky. Podstata AAS metody: Vzorek se rozloží alkalickým tavením, tavenina se vylouží vodou a roztok sulfosolí se vhání do plamene vzduch- acetylen. Měří se atomová absorpce antimonu při vlnové délce 217,6 nm pro rozsah 10 až 40 µg.cm-3 a 231,2 nm pro rozsah 25 až 100 µg.cm-3. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1769 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila v ČSN 44 1656 z 23.7.1969 v části II oddíl E a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1760 až ČSN 44 1767 a ČSN 44 1770 až ČSN 44 1778 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1769 (441769)
Katalogové číslo 28384
Cena 190 Kč190
Datum schválení 14. 3. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963283845
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 69
  • ČSN 441769
  • ČSN 44 17 69 : 1988
  • ČSN 441769:1988
  • ČSN 44 1769:1988