ČSN 44 1774 (441774)

Olověné koncentráty. Stanovení kobaltu

ČSN 44 1774 Olověné koncentráty. Stanovení kobaltu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje pro stanovení kobaltu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek kobaltu od 0,01 do 0,1 %, a metodu atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek kobaltu od 0,01 do 2 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami a kobalt se oddělí od rušivých prvků ve formě sraženiny hexanitrokobaltitanu draselného. Po rozpuštění sraženiny v roztoku kyseliny chlorovodíkové se kobalt stanoví fotometricky s nitroso-R-solí. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se v prostředí kyseliny chlorovodíkové změří atomová absorpce kobaltu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 240,7 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1774 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. Nahradila v ČSN 44 1656 z 23.7.1969 v části II oddíl J a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1760 až ČSN 44 1767, ČSN 44 1769 až ČSN 44 1773, ČSN 44 1775 až ČSN 44 1778 ji nahradila v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1774 (441774)
Katalogové číslo 28389
Cena 125 Kč125
Datum schválení 14. 3. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963283890
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 17 74
  • ČSN 441774
  • ČSN 44 17 74 : 1988
  • ČSN 441774:1988
  • ČSN 44 1774:1988