ČSN (normy i změny) z ledna 1990

zobrazit normy po skupinách

23 Nářadí

ČSN 23 0301 (230301) - leden 1990

Kleště. Technické předpisy

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0400/změna Zb (360400) - leden 1990

Veřejné osvětlení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 2520-2 (462520) - leden 1990

Zkoušení chmele. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 46 2520-3 (462520) - leden 1990

Zkoušení chmele. Stanovení vlhkosti

65 Kč