ČSN 35 6573 (356573) Zrušená norma

Scintilační detektory. Základní parametry a metody měření

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 2668-89. Platí pro scintilační detektory (dále detektory), používané v detekci v impulsním režimu a spektrometrii alfa, beta, gama, rentgenového a neutronového záření. Metody měření jsou velmi podrobně normalizovány. Kontrolované parametry a energie záření, při kterých se provádí měření parametrů detektorů, jsou uvedeny v tab. č. 1 až 7. ČSN 35 6573 byla schválena 18.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 35 6573 z 2.3.1982.

Označení ČSN 35 6573 (356573)
Katalogové číslo 23775
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963237756
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 65 73
  • ČSN 356573
  • ČSN 35 65 73 : 1990
  • ČSN 356573:1990
  • ČSN 35 6573:1990