ČSN 64 0342 (640342) Zrušená norma

Plasty. Licí pryskyřice tvrditelné. Stanovení vzestupu viskozity epoxidových pryskyřic při vytvrzování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení vzestupu viskosity při vytvrzování směsi epoxidových pryskyřic s tvrdidly. Postatou zkoušky je měření dynamické viskozity směsi pryskyřice s tvrdidlem ve viskozimetru běhen jejího vytvrzování, při teplotě 25 °C. (neurčí-li norma jakosti jinak) v závislosti na čase a stanovení doby, za kterou dosáhne viskozita hodnoty, předepsané normou jakosti. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl. 3 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 64 0342 byla schválena 29.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ČSN 64 0342 z 19.10.1973.

Označení ČSN 64 0342 (640342)
Katalogové číslo 29774
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963297743
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 03 42
  • ČSN 640342
  • ČSN 64 03 42 : 1990
  • ČSN 640342:1990
  • ČSN 64 0342:1990