ČSN 03 8521 (038521) Zrušená norma

Chemické metody pro kontrolu elektrolytických lázní. Zinkovací lázeň

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma určuje zkušební metody pro stanovení zinku, chloridů, amonných iontů, kyseliny borité, železa, mědi, kadmia a benzoanu sodného v kyselé zinkovací lázni. Dále určuje zkušební metody pro stanovení zinku, kyanidů, uhličitanů, hydroxidů , mědi, kadmia, olova, niklu a chromu v kyanidové zinkovací lázni. Všechny zkušební metody jsou podrobně popsány. Kromě toho v čl. 1 je upozornění na nutnost dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, dále v čl. 7 je upozornění na označování vzorků v souladu s předpisy o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví a konečně v příloze 1 jsou standardní údaje o ochraně zdraví jako v předmětových technických normách pro chemické sloučeniny, které se týkají rizika práce s kyanidy. Je zopakována i v době schválení normy platná NPK-P pro kyanovodík (3 a 10 mg.m-3). Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při akutní otravě kyanovodíkem, orientované především na umělé dýchání. (Nejsou ovšem tak podrobné, jako v ČSN 03 8520.) Za pozornost stojí i příloha 2, obsahující návod k likvidaci odpadů, ovšem tak, že "nádoby se vzorky se vracejí zadavateli, který je vybaven zneškodňovací stanicí." ČSN 03 8521 byla schválena 10.4.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ČSN 03 8517 z 30.7.1975.

Označení ČSN 03 8521 (038521)
Katalogové číslo 24529
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963245294
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 03 85 21
  • ČSN 038521
  • ČSN 03 85 21 : 1990
  • ČSN 038521:1990
  • ČSN 03 8521:1990