ČSN 40 4024 (404024) Zrušená norma

Emise radionuklidových zdrojů neutronů. Stanovení a měření pro úřední ověřování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma se vztahuje na stanovení emise radionuklidových zdrojů neutronů pro účely primární etalonáže a na měření emise zdrojů pro účely sekundární etalonáže prováděných pověřenými organizacemi (v době schválení normy ÚVVVR Praha), v rámci úředního ověřování zdrojů. Je normalizováno názvosloví, všeobecné požadavky, postup při vyhodnocování a ověření. V informační příloze je upozornění na vyhl. č. 59/1972 Sb., resp. na vyhl. č. 65/1972 Zb. ČSN 40 4024 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.2.1990. Nahradila ČSN 40 4013 z 24.11.1971.

Označení ČSN 40 4024 (404024)
Katalogové číslo 27287
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 2. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963272870
Norma byla zrušena k 1. 2. 1999

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 40 40 24
  • ČSN 404024
  • ČSN 40 40 24 : 1990
  • ČSN 404024:1990
  • ČSN 40 4024:1990