ČSN 27 0502-2 (270502) Zrušená norma

Jeřáby mobilní výložníkové. Hlavní konstrukční části, technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy se musí používat spolu s částí 1 ČSN 27 0502. Pohonné mechanismy musí být provedeny tak, aby při dodržení provozních podmínek a parametrů uvedených v ČSN 27 0008 a ČSN 34 1640 a požadavků stanovených výrobcem jeřábu v průvodní technické dokumentaci pro obsluhu, opravy a zkoušení, odpovídaly bezpečnostním požadavkům. Požadavky na hydraulické pohony jsou stanoveny v ČSN 27 0160. Dále jsou normalizovány požadavky na nosné konstrukce, bubny a kladky, lana, háky a oka, zátěž a protizávaží, mazací zařízení a další. V poslední kapitole ( G.: Technické požadavky) jsou shrnuty požadavky na hydraulická, pneumatická a elektrická zařízení, v nichž jsou odkazy i na některé bezpečnostně-technické normy. ČSN 27 0502 část 2 byla schválena 31.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila ON 27 1822 z 19.11.1961 a spolu s částí 1, 3 až 6 i ČSN 27 0502 z 21.12.1972.

Označení ČSN 27 0502-2 (270502)
Katalogové číslo 23074
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963230740
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN 13000 (270570)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 270502-2
  • ČSN 27 05 02-2