ČSN 64 0364 (640364) Zrušená norma

Plasty. Polyamidy. Metódy stanovenia obsahu extrahovateľných látok

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 599. Norma určuje metody stanovení obsahu extrahovatelných látek, a to metodou A pro polyamid 6 a metodou B pro polyamidy 66, 610, 11, 12 a jiných. Podstata zkoušky podle metody A: Extrakce polyamidu vodou za varu s následným měřením indexu lomu extraktu interferometrem nebo refraktometrem. Podstata metody B: Extrakce polyamidu metylalkoholem za varu s následným vážkovým stanovením extrahovaných látek. ČSN 64 0364 byla schválena 21.9.1990 a nabyla účinnosti od 1. 7.1991.

Označení ČSN 64 0364 (640364)
Katalogové číslo 29787
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963297873
Změny a opravy Z1 9.99t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 03 64
  • ČSN 640364
  • ČSN 64 03 64 : 1990
  • ČSN 640364:1990
  • ČSN 64 0364:1990