ČSN 67 2003 (672003) Zrušená norma

Nátěrové hmoty a tiskové barvy. Základní společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro nátěrové hmoty a tiskové barvy a stanoví všeobecné dodací předpisy pro přijímání, balení, dopravu a skladování a obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nimi, není-li, v jednotlivých předmětových normách mátěrových hmot stanoveno jinak. Účelem této normy je zevšeobecnění zásad pro technické dodací předpisy a obecných zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nátěrovými hmotami. Jednotlivé předmětové normy uvádí další zvláštní požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zvlášť podrobně jsou normalizovány požadavky na balení, značení, dopravu a skladování s tím, že označení z hlediska požárního nebezpečí a z hlediska ohrožení zdraví (body g) a h) v čl. 8) jsou rozvedena pro všechny základní druhy nátěrových hmot včetně znění výstražných poučení (varovných nápisů). Dále jsou v příloze I podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní účinek různých druhů nátěrových hmot a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. (Celkem je uvedeno 9 druhů nátěrových hmot.) Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Konečně jsou v příloze II zopakovány jednak NPK-P platné v době vydání normy pro 24 především rozpouštědel, jednak uvedeny směrné (orientační) NPK-P pro dalších 8 sloučenin resp. směsí, a to: aromatol (200 a 1000 mg.m-3), ethylglykolacetát (30 a 30 mg.m-3), methylbutylketon (21 a 21 mg.m-3), methylcyklohexanon (mezní 50 mg.m-3), tetrahydronaftalen (mezní 100 mg.m-3), propylenglykolmethyleter (mezní 300 mg.m-3), terpentýn (mezní 300 mg.m-3) a konečně ethylenglykolmonodibutyleter (mezní doporučená 100 mg.m-3). U pěti posledně jmenovaných nejsou tedy doporučeny průměrné NPK-P. ČSN 67 2003 byla schválena 24.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.6.1991. Nahradila ON 67 2003 ze dne 16.4.1981.

Označení ČSN 67 2003 (672003)
Katalogové číslo 30403
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 6. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963304038
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 67 20 03
  • ČSN 672003
  • ČSN 67 20 03 : 1990
  • ČSN 672003:1990
  • ČSN 67 2003:1990